Untitled Document
www.solarni-kolektori.co.rs
I
I
I
I
I
 
Untitled Document
   
Solarni kolektori
»
»
»
»
Bojleri
»
»
» BOSCH AP
200-2000 litara
»
»
»
»
Automatika
»
» B sol 300 BOSCH
»
Ekspanziona pos.
»
»
Pumpna stanica
»
»
BOSCH AGS5, AGS10, AGS20
Nosači solarnih kolektora
»
» Nosač za
ravan krov - BOSCH
Ostala oprema
» Prikljucni set
za solarne BOSCH kolektore
» Solarno odzračno lonče Caleffi 250
» Glikol
Solarni sistemi
» Hibridni solarni sistem HS 500-2000
» Solarni set SK1
» Solarni set SK2
» Solarni set SK3
» Solarni set SK4
 
Solarni paneli
 
Vetrogeneratori
 
Hidroturbine
 
Uredba o merama podsticaja
   
Solarni kolektori
 
Solarni kolektori
 
 
Toplotna konverzija solarne energije predstavlja trenutno najzastupljeniji vid korišćenja obnovljivih izvora energije. Solarni kolektori koriste se za zagrevanje sanitarne vode ili kao ispomoć grejanju. Na ovakav način se troškovi za toplotnom energijom smanjuju i do 80%. Četveročlanom domaćinstvu je, za dobijanje tople sanitarne vode, potrebno 2 solarna kolektora i bojler od 200 litara vode. Ukoliko se kolektori koriste za ispomoć grejanju , sistem je potrebno dimenzionisati tako da površina kolektora bude oko 20% od ukupne grejne površine.Tako npr. za grejnu površinu 100m2 potrebno je 10 solarnih kolektora. Površina jednog solarnog kolektora je oko 2m2.
 

Pločasti solarni kolektori

Prednosti pločastih solarnih kolektora:
- otporniji na udarce, grad, 
- bolje performanse u letnjim uslovima, 
- brže otapanje snega i mraza 
u zimskim uslovima

Mane pločastih kolektora: 
- manja efikasnost u zimskim uslovima
- veća zavisnost prinosa energije 
od orijentacije panela

   
 
Postoje različite tehnologije proizvodnje kako pločastih tako i vakuumskih solarnih kolektora. Koji kolektor odabrati zavisi pre svega od performansi istog, kao i od kvaliteta izrade. U svakom slučaju i pločasti i vakuumski kolektor će biti dobro rešenje ako je u pitanju kvalitetan proizvod. Korišćenje solarnih sistema sa bojlerom postavljenim spolja, u našoj zemlji se ne preporučuje zbog mogućnosti smrzavanja vode u bojleru i cevima, a samim tim i njihovog pucanja.
 
Solarni kolektori na domu učenika u Kikindi
 
 
Telefon inženjering uspešno pustio u rad solarni sistem za zagrevanje vode u Domu učenika u Kikindi. Solarni kolektori vrše zagrevanje sanitarne vode.
 
Vetrogeneratori Telefon inženjering Solarni paneli
 
Telefon inzenjering - cenovnik proizvoda 2014
Telefon inženjering katalog proizvoda 2011-2012
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document